Odstaviť staré auto na záhrade a nechať ho tam roky hrdzavieť, dúfajúc, že ho raz budete môcť rozpredať na náhradné diely, nie je také jednoduché. Neexistujúce, resp. nepojazdné vozidlo musíte najprv vyradiť z evidencie. Nie je to síce úplne jednoduché, ale rozhodne ľahšie, ako to bývalo kedysi.

 

Ešte v roku 2013 si mnohí majitelia nepojazdného auta, ktoré rozpredali na náhradné diely alebo ich používali ako sklad dielov pre pojazdné auto rovnakého typu, lámali hlavu nad zložitým zákonom. Ten ukladal majiteľom nepojazdných alebo neexistujúcich áut pre ich vyradenie z evidencie zháňať potvrdenie o likvidácii vozidla. Často sa preto stávali prípady, keď majiteľ už neexistujúceho rozpredaného či nepojazdného vozidla stále mal doklady i auto v evidencii. Od januára 2014 je to však konečne inak.

Čestné prehlásenie a potvrdenie o zaplatení poplatku do Environmentálneho fondu

Od januára 2014 sa pravidlá týkajúce sa vyradenia auta z evidencie stali jednoduchšími. Kým dovtedy bolo možné vyradiť z evidencie akékoľvek vozidlo len po predložení potvrdenia autorizovaných firiem o likvidácii vozidla, predložení potvrdenia o platnom povinnom zmluvnom poistení, platnej technickej i emisnej kontrole, po januári 2014 tieto problémy novelou zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch odpadli.

§51 bol doplnený o odseky 10 a 11, ktorých znenie je nasledovné:

  • 10.) Držiteľ starého vozidla, ktorý na účely jeho vyradenia z evidencie vozidiel nevie preukázať, ako naložil so starým vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje, je oprávnený po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu požiadať obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o neexistencii vozidla.

  • 11.) Obvodný úrad životného prostredia v prípadoch podľa odseku 10 vydá žiadateľovi potvrdenie o neexistencii starého vozidla pre účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel.

 

Keď teda majiteľ fyzicky neexistujúceho vozidla zaplatí poplatok do Recyklačného fondu, získa tak od obvodného úradu životného prostredia potvrdenie o neexistencii vozidla. S týmto potvrdením, ako aj s ďalšími dokladmi (osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, tabuľka s evidenčným číslom), navštívi majiteľ auta dopravný inšpektorát, kde ho následne odhlási z evidencie.

Akú sumu treba zaplatiť do Environmentálneho fondu?

a) 150 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti,

b) 100 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla od 10 rokov do 20 rokov od podania žiadosti,

c)  50 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti.

 

Pridať komentár