Jazda po našich slovenských cestách sa najmä po zime stáva doslova adrenalínom. Veď vyhnúť sa výtlkom dokáže azda už len ten, kto autom vôbec nejazdí. V nasledujúcich riadkoch vám preto poradíme, čo robiť, aby ste kvôli výtlku nemuseli kupovať náhradné diely, ale aj to, čo robiť v prípade, že si na ňom auto predsa len poškodíte.

Každoročne spôsobujú výtlky na našich cestách problémy mnohým motoristom. Najčastejšie kvôli rozbitým cestám trpia disky, ktoré sa pri neuváženom vbehnutí do výmoľa zvyknú ohnúť. Už pri menšom výtlku trpia aj ráfiky kolies, pneumatiky, tlmiče, stabilizátor, ale aj olejová vaňa. Ak je výtlk väčší, môže sa dokonca poškodiť aj náprava vozidla či uvoľniť uloženie motora.

Niektoré poškodenia si voľným okom nevšimneme a ani samo auto nám o nich neraz nedá vedieť ihneď. Po zime je preto ideálne dať si auto dôkladne skontrolovať a v prípade potreby vymeniť zničené autodiely či už za použité náhradné diely, alebo nové náhradné diely.

Keď už sa výtlkom nedá vyhnúť

Často sa stáva, že je cesta výmoľmi posiata do takej miery, že sa im už jednoducho nedá vyhnúť. Ak sa dostanete do podobnej situácie, pokúste sa výmoľ prejsť so značne zvýšenou opatrnosťou. Pred jamou sa odporúča pribrzdiť si a prejsť ju pomaličky, bez akéhokoľvek brzdenia s nohou na spojke. Vďaka tomu sa zníži tlak na koleso a máte väčšiu šancu, že vaša náprava zostane nepoškodená.

Kedy si môžete žiadať odškodné?

Ak vám cestný výtlk predsa len poškodil auto, samozrejme, za určitých podmienok sa môžete dožadovať odškodného. V prvom rade je však potrebné všimnúť si, či bol výtlk riadne označený. Ak áno, na náhradu škody nemáte nárok. Za riadne označený výtlk sa pritom považuje taký výtlk, na ktorý upozorňuje dopravná značka A5 (dva kopčeky v trojuholníku) umiestnená 50 metrov od miesta výtlku. Výtlky môžu byť označené aj jednotlivo, teda priamo na mieste výtlku, a to najmä v prípade, ak ide o ojedinelý výtlk na ceste. Naopak, na hojný výskyt výtlkov stačí upozorniť len jedným dopravným značením.

Nekupujte náhradné diely, kým nedostanete náhradu za škodu

Ak si poškodíte auto na „deravej“ ceste, žiadajte si náhradu škody od správcu komunikácie. Tým môže byť či už Národná diaľničná spoločnosť, samosprávny kraj, obec či príslušná organizácia. Každá cesta má svojho konkrétneho správcu. 

Ten by vám mal škodu uhradiť z jeho poistenia zodpovednosti za škodu či mimosúdnou dohodou. V niektorých prípadoch sa však takéto situácie riešia aj v občianskoprávnom súdnom konaní. Zodpovednosť správcu cesty za vzniknutú škodu však musíte dostatočne preukázať, čo vôbec nemusí byť jednoduchá záležitosť.

Všetko dôkladne zdokumentujte

Aby ste mali reálnu šancu dočkať sa svojho odškodného, musíte všetko dôkladne zdokumentovať a odfotografovať. A tým myslíme naozaj všetko. Teda nie len poškodené časti auta, ale aj stav vozovky, samotný výtlk i okolie, a to všetko takým spôsobom, aby bolo jasne preukázateľné, že správa cesty na výtlk neupozornil žiadnym značením. Na nasnímanie fotografií vám postačí aj mobilný telefón.

Ak chcete mať zaručenú väčšiu istotu, vyžiadajte si výpovede od svedkov udalosti a vypýtajte si na nich telefónne číslo. Odporúča sa tiež k udalosti privolať políciu, hoci v prípade vzniku škody na výtlku nejde o motoristovu povinnosť. Príslušník polície však udalosť dôkladne zdokumentuje a určí aj rozsah škody.